Mark My Professor


Főoldal | Játékszabály

Játékszabály

MARKMYPROFESSOR.COM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

REGISZTRÁCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉK 2013 MÁRCIUS 15 - 2013 JÚNIUS 15

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az MarkMyProfessor Médiareklám Szolgáltató KFT (a továbbiakban: MarkMyProfessor) által üzemeltetett MarkMyProfessor.com oldalon megjelenő Regisztrációs Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, a lent megfogalmazott egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője az MarkMyProfessor Kft.


1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki rendelkezik Magyar felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal a játék időtartama alatt, és tudja igazolni tandíjbefizetésének tényét. (továbbiakban: Játékos). A Nyertes játékosoktól e-mail címük azonosítása után érvényes iskolalátogatási igazolást kérünk, melynek hiánya kizáró feltétel a Játék Nyereményének átvételekor.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • az MarkMyProfessor tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  • a Játék során felajánlott Díjakat felajánló cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
  • A Játék Időtartama alatt érvényes Magyar felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyek.

2. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játék leírása a www.markmyprofessor.com/jatekszabaly.html linken olvasható, és itt is megtalálható.

A Játék során a felhasználók e-mail címük és jelszavuk megadásával tudnak regisztrálni illetve belépni. Amennyiben valaki belép vagy frissen regisztrál a MarkMyProfessor.com oldalon, úgy regisztrációkor vagy belépéskor részvételi szándékát rögzítjük amennyiben elfogadja a játék szabályzatát. Belépés után a NYEREMÉNYJÁTÉK menüpont alatt (www.markmyprofessor.com/nyereményjatek.html) kell rányomjon a RÉSZT VESZEK A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN gombra, és el kell fogadnia a Játék NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATÁT. A játékban való résztvételhez meg kell adni további a játékhoz szükséges adatokat. (Név, Nem, Kor)


3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék kezdő dátuma: 2013. Március 15.

A Játék zárásának dátuma: 2013. Június 15.

A sorsolás időpontja: 2013. Június 21.


4. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA

A Játékban azok a felhasználók vesznek részt, akik az a Játék időtartama alatt jelentkeztek a játékra.


5. NYEREMÉNYEK

A játékosok közül a játék zárása után nyerteseket sorsolunk ki, akik az alábbi nyereményeket kapják:

  • Fél éves tandíjának nettó összege, maximálisan bruttó 250.000 azaz bruttó kettőszázötvenezer forint keretösszegig.
  • 2 db 10.000 Ft értékű Bookline vásárlási utalvány, mely pénzre nem váltható.
    A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

6. SORSOLÁS

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a MarkMyProfessor Kft. Ügyvezetőjéből, tulajdonosából, és egy tanúból álló sorsolási bizottság előtt, melyről videó felvétel készül. A sorsolás során minden nyereményhez 1 nyertest és 2 pótnyertest sorsolunk ki. Az adott nyereményre elsőként a nyertes jogosult, akinek értesítésének meghiúsulása esetén a pótnyertes 1, majd annak értesítésének meghiúsulása esetén a pótnyertes 2 lesz jogosult az adott nyereményre.


7. A NYERTES ÉRTESÍTÉSE

A nyertest minden esetben elektronikus levélben értesítjük, azon az e-mail címen, melyet a regisztrációkor megadott.

A nyeremény kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím megadása. Amennyiben az értesítést követő 20 napon belül nem kapjuk meg a kiértesített nyertestől ezen adatokat, úgy a nyertes helyére a pótnyertes lép elő, amennyiben az értesítést követő 20 napon belül nem kapjuk meg a kiértesített pótnyertestől ezen adatokat, úgy a pótnyertes helyére a második pótnyertes lép elő.


8. A NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE

A nyeremény kézbesítéséről az MarkMyProfessor Kft. gondoskodik. A MarkMyProfessor mindent megtesz a nyeremény mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyertesünk türelmét.

A nyertes (illetve pótnyertes ) köteles együttműködni a nyeremény igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az MarkMyProfessor Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.


9. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért az MarkMyProfessor kft nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a MarkMyProfessor kft-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

Az MarkMyProfessor Kft. a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A MarkMyProfessor Kft kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A MarkMyProfessor kft nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

BP. 2012.12.22