Felhasználási Feltételek

Szolgáltatás:

A szolgáltatás alatt a www.markmyprofessor.com címen elérhető közösségi,web2.0 felületű oldal használatát értjük, beleértve annak összes funkcióját (a továbbiakban: Szolgáltatás. A Szolgáltatásba történő belépéssel a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.
A Markmyprofessor szolgáltatásait 18 éven felüli természetes magánszemélyek vehetik igénybe (a továbbiakban: Felhasználó). A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott (üzleti, társadalmi célú) regisztrációkat a szolgáltató törölheti rendszeréből.
Felhasználó ezen feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Elfogadja, hogy a Szolgáltatást nem használja más személyek zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más személyek személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.
Felhasználó az oldalra való belépéssel, annak használatával automatikusan elfogadja az oldal használatához szükséges felhasználási feltételeket, és betartja az Útmutatóban meghatározott értékelési irányelveket

Regisztráció:

Az oldal egyes Szolgáltatásainak igénybevételéhez (pl: korábbi értékelések módosítása, tanári profil felhasználóhoz rendelése) regisztráció szükséges. Amennyiben a Felhasználó regisztrálni kívánja magát az oldalon, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet és egy jelszót. A jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felel, és amennyiben tudomást szerez annak jogosulatlan felhasználásáról, haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. Ezen értesítési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme miatt bekövetkezett kár Felhasználót terheli.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje azon felhasználókat, akik: más személy nevével vagy e-mail címével visszaélnek; ezek bármelyike védjegyet sért; obszcén, trágár kifejezést tartalmaz; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő magatartásra utal; burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaz vagy bármely más jogszabályba ütköző cselekményt valósítanak meg illetve annak elkövetésére vonatkozó felhívást, ajánlkozást vagy vállalkozást tartalmaznak.

Felhasználó a regisztrációjával kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató számára az oldallal kapcsolatos híreket, promóciós tartalmakat számára megküldjön. Felhasználó ennek kapcsán nem jogosult semmilyen jogcímen igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.

Szolgáltató a Felhasználó regisztráció során megadott jelszavát és személyes adatait köteles bizalmasan kezelni, azokat jogosulatlan nem hozhatja harmadik személy tudomására. A titoktartási kötelezettség alóli felmentésre az állam- és szolgálati titok védelméről szóló 1995. évi LXV. törvényben foglaltak az irányadók.

Felhasználó a jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a megadott személyes adatait célhoz kötötten és a vonatkozó jogszabályi feltételek által támasztott korlátozások betartásával kezelje. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációját törli, abban az esetben Szolgáltató Felhasználó személyes adatait törli.

Tartalom:

Tartalom a Felhasználók által a www.markmyprofessor.com oldalon közzétett összes adatot (például, de nem kizárólagosan szöveget, képet) jelenti – a továbbiakban: Tartalom –. Felhasználót teljeskörű felelősség terheli azért a Tartalomért, amit az oldal keretein belül elhelyez – például, de nem kizárólagosan az értékeléseket, személyes üzeneteket, beszélgetéseket, személyes adatokat, linkeket, képeket – a Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítja azt a Tartalmat, amelyet Szolgáltató egyoldalúan jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Azokat a megjegyzéseket, amelyek fizikailag fenyegetőek, a Szolgáltató törli. IP cím kiadására csak és kizárólag hatósági (bírósági) eljárás esetén, hatósági felszólításra kerülhet sor.
Tartalom minden esetben a Felhasználóktól származik, így azért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Felhasználó nem helyezhet el hatályos jogszabályba ütköző vagy másokat bármilyen módon sértő Tartalmakat.
Szolgáltató a Tartalom szűrését, ugyanúgy a Felhasználókra bízza, mint a Tartalmak feltöltését. Tartalom szűrését bármelyik Felhasználó elvégezheti a jelentem gombra kattintva. Amennyiben bármelyik tartalom mellett nem talál ilyen gombot, azt azonnal köteles jelezni a Szolgáltató felé.
A Szolgáltatás igénybevétele közben Szolgáltató automatikusan fogad információt felhasználóról pl: cookie, IP-cím. Ezeket az információkat statisztikai célokra Szolgáltató tetszőlegesen felhasználhatja. Az oldal használata közben szolgáltató cookie-t állíthat be felhasználó gépén, melynek célja, hogy megkülönböztesse a Felhasználókat.
A Szolgáltatót adat és titoktartási kötelezettség terheli a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon. Ezen kötelezettségek a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.
Szolgáltató kizárja a kártérítési felelősségét minden olyan esetben amely során a Szolgáltatás igénybevétele – például, de nem kizárólagosan vírusos file-ok letöltése – miatt Felhasználót kár éri.

Szerzői jogok:

A Markmyprofessor oldal teljes terjedelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel – és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntetendő – és polgári jogi következményeket von maga után.

A oldal használata során a Felhasználók által feltöltött Tartalom és az abból létrehozott statisztikák Szolgáltató tulajdona. Tilos azok továbbközlése vagy bármilyen módon történő közzététele, annak pontos forrásmegjelölése nélkül – a pontos forrásmegjelölés a Szolgáltató megjelölését is jelenti.

Reklámcélú adatkezelés:

Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy számára a szolgáltató elektronikus úton reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A reklámok küldéséhez adott hozzájárulás a regisztráció törlésével visszavonható.

Jelentkezés anonim állásokra:

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben anonim álláshirdetésre jelentkezik, melyben hirdető nem kívánja megjeleníteni cégnevét és egyéb adatait, akkor elfogadja a következőket:

  • Jelentkezését, önéletrajzát más személyek, akár a jelenlegi munkaadója is láthatja;

  • személyes adatait nem tudja nyomon követni, mivel nem tudhatja, kik kapták meg jelentkezését;

  • az adatvédelmi törvényben biztosított jogait nem tudja érvényesíteni, így pl. nem kérhet tájékoztatást adatainak kezeléséről, nem tiltakozhat ellene, nem kérheti módosítását és törlését.

Felhasználási feltételek módosítása:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az itt leírt felhasználási feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokat Szolgáltató a weboldalon teszi közzé.

Jelen jogi nyilatkozat tartalmának nem ismerete nem jogosít fel egy felhasználót sem a nyilatkozatban foglaltak betartása alól!