Játékszabályzat

MarkMyProfessor.com nyereményjáték szabályzat

Regisztrációs nyereményjáték
2023. szeptember 20. – 2023. november 19.

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az MarkMyProfessor Médiareklám Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: MarkMyProfessor) által üzemeltetett MarkMyProfessor.com oldalon megjelenő Regisztrációs Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, a lent megfogalmazott egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a MarkMyProfessor Kft.

1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki a játék időtartalma alatt regisztrál a MarkMyProfessor.com weboldalon, teljes értékűen elfogadja a süti valamint az adatkezelési tájékoztatót, valamint feliratkozik a MarkMyProfessor.com hírlevélre (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • az MarkMyProfessor tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

 • a Játék során felajánlott Díjakat felajánló cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A Játék leírása a markmyprofessor.com/hu/jatekszabaly linken olvasható, és itt is megtalálható.

A Játék során a felhasználók e-mail címük és jelszavuk megadásával tudnak regisztrálni, illetve belépni. Amennyiben valaki belép vagy frissen regisztrál a MarkMyProfessor.com oldalon, úgy regisztrációkor vagy belépéskor részvételi szándékát rögzítjük amennyiben elfogadja a játék szabályzatát, valamint szükséges kitölteni a regisztrációkor kötelező adatokat is.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék kezdő dátuma: 2023. szeptember 19.

A Játék zárásának dátuma: 2023. november 17.

A sorsolás időpontja: napi nyeremény esetén minden munkanap 11:00-kor (munkaszüneti napokon a következő munkanapon hasonló időpontban kerül kisorsolásra), heti nyeremény esetén minden hétfőn 11:00-kor, fődíjak esetében 2023. november 20-án.

4. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA

A Játékban azok a felhasználók vesznek részt, akik az a Játék időtartama alatt jelentkeztek a játékra.

5. NYEREMÉNYEK

A játékosok közül a játék zárása után nyerteseket sorsolunk ki, akik az alábbi nyereményeket kapják:

 • 60 db 1.000 Ft értékű Dibook vásárlási utalvány, mely pénzre nem váltható (napi nyeremény 2023. szeptember 20. - 2023. november 19. között)

 • 2 db csapatjáték a Mystiqueroom szabadulószobában, amely pénzre nem váltható (havi nyeremény 2023. szeptember 20. - 2023. október 21. valamint 2023. október 21. - 2023. november 19. között)

 • 60 db sörkupon, amely beváltható 1 korsó (4dl) Morrison’s sörre (napi nyeremény 2023. szeptember 20. - 2023. november 19. között)

 • 8 db páros korlátlan italfogyasztásos szalag a Morrison’s 2 jóvoltából (heti nyeremény 2023. szeptember 20. - 2023. november 19. között)

 • 31 db 5000 Ft értékű HelloPay kártya, amely a Füge Udvarban váltható be (napi nyeremény 2023. szeptember 20. - 2023. október 21. között)

 • 4 db 25.000 Ft értékű HelloPay kártya, amely a Füge Udvarban váltható be (heti nyeremény 2023. szeptember 20. - 2023. október 21. között)

 • 1 db 45.000 Ft értékű HelloPay kártya, amely a Füge Udvarban váltható be (fődíj 2023. szeptember 20. - 2023. október 21. között)

 • 1 db 30.000 Ft értékű kézműves sörkülönlegesség válogatás a Rekettye Brewery jóvoltából (havi nyeremény 2023. szeptember 20. - 2023. november 19. között)

Napi nyereményre az adott nap 0:00 – 23:59 között regisztráltak esélyesek, heti nyereményre az adott héten hétfő 0:00 - vasárnap 23:59 között regisztráltak esélyesek, míg a fődíjra a teljes sorsolási időszakban regisztráltaknak megnyílik az esélye nyerni.

Egy regisztrált maximum egy napi nyereményt nyerhet, azonban heti, havi nyeremények és a fődíj sorsolásakor egyaránt esélyes nyerni.

6. SORSOLÁS

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a MarkMyProfessor Kft. Ügyvezetőjéből, tulajdonosából, és egy tanúból álló sorsolási bizottság előtt, melyről videó felvétel készül. A sorsolás során minden nyereményhez 1 nyertest sorsolunk ki. Az adott nyereményre a nyertes jogosult, melyre 20 naptári nap határideje van jelentkezni, ellenkező esetben a nyeremény elveszik.

7. A NYERTES ÉRTESÍTÉSE

A nyertest minden esetben elektronikus levélben értesítjük, azon az e-mail címen, melyet a regisztrációkor megadott.

A nyeremény kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím megadása. Amennyiben az értesítést követő 20 napon belül nem kapjuk meg a kiértesített nyertestől ezen adatokat, a nyeremény elvész.

8. A NYEREMÉNY KÉZBESÍTÉSE

A nyeremény kézbesítéséről a MarkMyProfessor gondoskodik. A MarkMyProfessor mindent megtesz a nyeremény mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyertesünk türelmét.

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a MarkMyProfessor-t semmilyen felelősség nem terheli.

9. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a MarkMyProfessor nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a MarkMyProfessor-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A MarkMyProfessor a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A MarkMyProfessorkizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A MarkMyProfessor nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Budapest, 2023. szeptember 11.