Adatvédelmi Tájékoztató

A MarkMyprofessor Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.markmyprofessor.com domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Tájékoztató nem terjed ki az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függenek össze.

A Tájékoztató mindenkori aktuális változata a Weboldalon hozzáférhető. A Tájékoztató módosításáról az Adatkezelő a Felhasználókat a Weboldalon közzétett közleményben tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy az érintett dönthessen a módosítás elfogadásáról vagy a regisztrációja törléséről. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.markmyprofessor.com oldalon található hivatkozás vezet.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.